IN MEMORIAM COR JANSEN (14-6-38 - 2-8-17)

 

 

Cor is weliswaar niet zo lang lid geweest (in de jaren ‘60), maar heeft veel voor het schaken in Kruiningen betekend. Een paar jaar geleden kwam hij weer terug op het oude nest om zijn schaakcarričre af te sluiten, maar al snel bleek dat hij ernstig ziek was en heeft hij zijn lidmaatschap moeten beëindigen.  

Cor kwam (ik denk: eind jaren ‘50/begin jaren ‘60) vanuit Zeeuws-Vlaanderen naar Kruiningen om les te geven aan de Openbare Lagere School. En daar zorgde hij er voor dat de leerlingen (vooral de jongens) schaken leerden. Zijn enthousiasme was aanstekelijk, hij maakte eigen schaakdiploma’s (nog voordat Cor van Wijgerden dat landelijk ging doen) en organiseerde schooltoernooitjes waar bijna iedereen aan mee deed.  

Als ik het goed heb hebben van de huidige leden (naast ik zelf) Flip Meijaard, Eric Dek, Ronald Hoek van Dijke, Wilco Krijnsen, Cor Heijboer en Jan-Kees Tolhoek allemaal schaakles van Cor gehad. Net geen achttal, maar in de Avondcompetitie zouden we in de Tweede Klas mee doen voor het kampioenschap. En dan zijn er nog tal van Kruiningers die het schaakvirus nog onder de leden hebben en (wie weet) ooit nog lid worden. 

Cor was te goed voor onze club en ging hoger spelen en besteedde heel veel tijd aan correspondentieschaken, speelde een keer mee in het Nederlands team en schreef oneindig veel stukjes voor de PZC waarbij er van een aantal van onze (oud)leden ook regelmatig partijen werden becommentarieerd, gelukkig met respect voor de spelers, want in al onze partijen zitten nu eenmaal wel eens foutjes. Voor meer details zie het artikel in de PZC.