Overzicht voor ronde 1, gespeeld op 4 september 2006

Wit Zwart

Uitslag

Pree, de -Bliek

0-1

Meulblok- Besseling

1-0

Boone- Borgt, van der

0-1

Sorber- Schipper, de

1-0

Schoonakker -Hagenaars

0-1

Dek- Goedegebuure

1-0

Pruis- Hoek van Dijke

0-1

Zweedijk- Koeveringe, van

1-0

Blok- Capello

0-1

Leendertse -Oneven

Overzicht voor ronde 2, gespeeld op 11 september 2006

Wit

Zwart

Uitslag

Besseling

-

Pruis

0-1

Bliek

-

Hoek van Dijke

-

Burger

-

Schoonakker

0-1

Goedegebuure

-

Pree, de

0-1

Hagenaars

-

Noppen, van

-

Dek

-

Meulblok

0-1

Koeveringe, van

-

Schipper, de

0-1

Capello

-

Sorber

0-1

Blok

-

Oneven

Overzicht voor ronde 3, gespeeld op 18 september 2006

Wit

Zwart

Uitslag

Bliek

-

Hagenaars

1-0

Meulblok

-

Sorber

0-1

Hoek van Dijke

-

Noppen, van

-

Pree, de

-

Burger

0-1

Besseling

-

Blok

1-0

Schipper, de

-

Boone

1-0

Meijaard

-

Poleij

-

Schoonakker

-

Capello

-

Pruis

-

Externe wedstrijd

1-0

Leendertse

-

Zweedijk

0-1

Goedegebuure

-

Oneven

Overzicht voor ronde 4, gespeeld op 2 oktober 2006

Wit

Zwart

Uitslag

Borgt, van der

-

Zweedijk

-

Sorber

-

Bliek

-

Hagenaars

-

Meijaard

1-0

Hoek van Dijke

-

Meulblok

-

Burger

-

Dek

1-0

Capello

-

Schipper, de

1-0

Poleij

-

Schoonakker

0-1

Pree, de

-

Besseling

-

Blok

-

Goedegebuure

1-0

Koeveringe, van

-

Oneven

Overzicht voor ronde 5, gespeeld op 9 oktober 2006

Wit

Zwart

Uitslag

Bliek

-

Borgt, van der

-

Noppen, van

-

Capello

1-0

Hagenaars

-

Hoek van Dijke

1-0

Zweedijk

-

Sorber

0-1

Schipper, de

-

Besseling

0-1

Meijaard

-

Leendertse

-

Poleij

-

Pree, de

-

Goedegebuure

-

Boone

1-0

Koeveringe, van

-

Blok

1-0

Meulblok

-

Burger

1-0 R

Overzicht voor ronde 6, gespeeld op 23 oktober 2006

Wit

Zwart

Uitslag

Borgt, van der

-

Meulblok

0-1

Sorber

-

Hagenaars

1-0

Noppen, van

-

Bliek

0-1

Hoek van Dijke

-

Leendertse

1-0

Capello

-

Pruis

1-0

Besseling

-

Burger

0-1

Schipper, de

-

Blok

1-0

Poleij

-

Koeveringe, van

1-0

Schoonakker

-

Oosterlee

1-0

Overzicht voor ronde 7, gespeeld op 30 oktober 2006

Wit

Zwart

Uitslag

Meulblok

-

Bliek

1-0

Sorber

-

Hoek van Dijke

0-1

Noppen, van

-

Schoonakker

0-1

Hagenaars

-

Zweedijk

-

Schipper, de

-

Poleij

-

Karelse

-

Capello

0-1

Koeveringe, van

-

Goedegebuure

-

Boone

-

Pree, de

1-0

Besseling

-

Oneven

Overzicht voor ronde 8, gespeeld op 6 november 2006

Wit

Zwart

Uitslag

Bliek

-

Capello

1-0

Meulblok

-

Hagenaars

0-1

Hoek van Dijke

-

Zweedijk

1-0

Besseling

-

Meijaard

1-0

Schoonakker

-

Sorber

0-1

Goedegebuure

-

Schipper, de

1-0

Pruis

-

Noppen, van

0-1

Leendertse

-

Burger

0-1

Karelse

-

Koeveringe, van

0-1

Blok

-

Pree, de

0-1

Borgt, van der

-

Oneven

Overzicht voor ronde 9, gespeeld op 20 november 2006

Wit

Zwart

Uitslag

Sorber

-

Noppen, van

-

Hagenaars

-

Borgt, van der

0-1

Hoek van Dijke

-

Schoonakker

0-1

Burger

-

Poleij

1-0

Zweedijk

-

Bliek

0-1

Capello

-

Meulblok

0-1

Pree, de

-

Schipper, de

1-0

Oosterlee

-

Goedegebuure

1-0

Meijaard

-

Koeveringe, van

1-0

Leendertse

-

Besseling

1-0

Winter, de

-

Blok

0-1

Pruis

-

Oneven

Overzicht voor ronde 10, gespeeld op 27 november 2006

Wit

Zwart

Uitslag

Bliek

-

Schoonakker

1-0

Noppen, van

-

Meulblok

0-1

Hoek van Dijke

-

Pruis

1-0

Burger

-

Sorber

-

Zweedijk

-

Meijaard

-

Capello

-

Hagenaars

-

Pree, de

-

Oosterlee

-

Schipper, de

-

Koeveringe, van

1-0

Poleij

-

Besseling

0-1

Goedegebuure

-

Winter, de

1-0

Blok

-

Boone

0-1

Overzicht voor ronde 11, gespeeld op 4 december 2006

Wit

Zwart

Uitslag

Sorber

-

Meulblok

-

Jacobusse

-

Capello

0-1

Hagenaars

-

Schoonakker

-

Hoek van Dijke

-

Bliek

0-1

Pree, de

-

Leendertse

-

Besseling

-

Goedegebuure

0-1

Schipper, de

-

Karelse

1-0

Pruis

-

Zweedijk

-

Koeveringe, van

-

Winter, de

1-0

Blok

-

Poleij

0-1

Overzicht voor ronde 12, gespeeld op 11 december 2006

Wit

Zwart

Uitslag

Bliek

-

Sorber

1-0

Meulblok

-

Schoonakker

1-0

Hagenaars

-

Burger

1-0

Capello

-

Oosterlee

1-0

Boone

-

Koeveringe, van

0-1

Meijaard

-

Noppen, van

-

Poleij

-

Jacobusse

-

Pruis

-

Pree, de

0-1

Blok

-

Besseling

0-1

Winter, de

-

Schipper, de

0-1

Overzicht voor ronde 13, gespeeld op 8 januari 2007

Wit

Zwart

Uitslag

Borgt, van der

-

Hoek van Dijke

1-0

Zweedijk

-

Leendertse

1-0

Capello

-

Meijaard

-

Pree, de

-

Hagenaars

0-1

Boone

-

Schipper, de

1-0

Pruis

-

Besseling

0-1

Blok

-

Koeveringe, van

0-1

Winter, de

-

Oneven

Overzicht voor ronde 14, gespeeld op 15 januari 2007

Wit

Zwart

Uitslag

Meulblok

-

Borgt, van der

0-1

Sorber

-

Zweedijk

1-0

Hagenaars

-

Bliek

1-0

Capello

-

Noppen, van

-

Meijaard

-

Pree, de

-

Schoonakker

-

Burger

0-1

Goedegebuure

-

Blok

1-0

Koeveringe, van

-

Besseling

-

Schipper, de

-

Pruis

-

Oosterlee

-

Winter, de

0-1 R

Overzicht voor ronde 15, gespeeld op 22 januari 2007

Wit

Zwart

Uitslag

Bliek

-

Meulblok

0-1

Hagenaars

-

Sorber

1-0

Zweedijk

-

Capello

-

Pree, de

-

Poleij

1-0

Schoonakker

-

Borgt, van der

0-1

Goedegebuure

-

Meijaard

0-1

Pruis

-

Blok

1-0

Koeveringe, van

-

Leendertse

1-0

Winter, de

-

Boone

0-1

Overzicht voor ronde 16, gespeeld op 29 januari 2007

Wit

Zwart

Uitslag

Borgt, van der

-

Bliek

-

Sorber

-

Meijaard

1-0

Noppen, van

-

Burger

-

Hagenaars

-

Meulblok

0-1

Capello

-

Goedegebuure

1-0

Oosterlee

-

Poleij

1-0

Besseling

-

Zweedijk

0-1

Schoonakker

-

Pree, de

0-1

Karelse

-

Winter, de

1-0

Koeveringe, van

-

Pruis

1-0

Blok

-

Schipper, de

0-1

Overzicht voor ronde 17, gespeeld op 5 februari 2007

Wit

Zwart

Uitslag

Meulblok

-

Meijaard

1-0

Sorber

-

Schoonakker

1-0

Besseling

-

Schipper, de

1-0

Poleij

-

Winter, de

-

Goedegebuure

-

Pruis

1-0

Leendertse

-

Oosterlee

-

Koeveringe, van

-

Hagenaars

1-0 R

Dek

-

Externe wedstrijd

1-0

Burger

-

Externe wedstrijd

0-1

Heijboer

-

Externe wedstrijd

1-0

Capello

-

Externe wedstrijd

1-0

Boone

-

Externe wedstrijd

1-0

Bliek

-

Externe wedstrijd

1-0

Overzicht voor ronde 18, gespeeld op 12 februari 2007

Wit

Zwart

Uitslag

Bliek

-

Pree, de

1-0

Borgt, van der

-

Capello

1-0

Zweedijk

-

Hoek van Dijke

1-0

Oosterlee

-

Besseling

0-1

Schipper, de

-

Goedegebuure

0-1

Schoonakker

-

Koeveringe, van

1-0

Pruis

-

Poleij

0-1

Blok

-

Winter, de

0-1

Overzicht voor ronde 19, gespeeld op 19 februari 2007

Wit

Zwart

Uitslag

Bliek

-

Zweedijk

-

Hoek van Dijke

-

Hagenaars

0-1

Boone

-

Besseling

1-0

Meijaard

-

Schipper, de

-

Leendertse

-

Dek

0-1

Schoonakker

-

Noppen, van

0-1

Winter, de

-

Koeveringe, van

0-1

Capello

-

Oneven

Overzicht voor ronde 20, gespeeld op 26 februari 2007

Wit

Zwart

Uitslag

Noppen, van

-

Pree, de

-

Zweedijk

-

Hagenaars

1-0

Capello

-

Bliek

0-1

Oosterlee

-

Schoonakker

0-1

Schipper, de

-

Winter, de

1-0

Koeveringe, van

-

Meijaard

0-1

Blok

-

Poleij

0-1

Overzicht voor ronde 21, gespeeld op 12 maart 2007

Wit

Zwart

Uitslag

Noppen, van

-

Hagenaars

1-0

Dek

-

Oosterlee

1-0

Burger

-

Bliek

0-1

Capello

-

Hoek van Dijke

1-0

Besseling

-

Poleij

1-0

Meijaard

-

Schoonakker

1-0

Koeveringe, van

-

Schipper, de

-

Winter, de

-

Pruis

0-1

Overzicht voor ronde 22, gespeeld op 19 maart 2007

Wit

Zwart

Uitslag

Bliek

-

Noppen, van

-

Zweedijk

-

Borgt, van der

0-1

Pree, de

-

Hoek van Dijke

1-0

Besseling

-

Koeveringe, van

0-1

Poleij

-

Boone

0-1

Schoonakker

-

Goedegebuure

1-0

Pruis

-

Schipper, de

1-0

Leendertse

-

Blok

1-0

Winter, de

-

Dek

0-1

Capello

-

Oneven

Overzicht voor ronde 23, gespeeld op 26 maart 2007

Wit

Zwart

Uitslag

Borgt, van der

-

Hagenaars

1-0

Sorber

-

Bliek

-

Noppen, van

-

Koeveringe, van

1-0

Schipper, de

-

Pree, de

0-1

Schoonakker

-

Pruis

-

Karelse

-

Blok

1-0

Winter, de

-

Oosterlee

0-1

Dek

-

Externe wedstrijd

0-1

Hoek van Dijke

-

Externe wedstrijd

1-0

Burger

-

Externe wedstrijd

-

Heijboer

-

Externe wedstrijd

1-0

Stel, van

-

Externe wedstrijd

1-0

Besseling

-

Externe wedstrijd

0-1

Poleij

-

Oneven

Overzicht voor ronde 24, gespeeld op 2 april 2007

Wit

Zwart

Uitslag

Meulblok

-

Sorber

0-1

Borgt, van der

-

Bliek

0-1

Hagenaars

-

Pree, de

1-0

Capello

-

Zweedijk

0-1

Besseling

-

Schoonakker

1-0

Boone

-

Goedegebuure

1-0

Schipper, de

-

Blok

1-0

Poleij

-

Dek

0-1

Leendertse

-

Karelse

-

Koeveringe, van

-

Hoek van Dijke

0-1

Meijaard

-

Oneven

Overzicht voor ronde 25, gespeeld op 16 april 2007

Wit

Zwart

Uitslag

Meulblok

-

Bliek

0-1

Sorber

-

Hagenaars

0-1

Noppen, van

-

Capello

-

Burger

-

Koeveringe, van

1-0

Schipper, de

-

Boone

-

Poleij

-

Leendertse

1-0

Blok

-

Pruis

0-1

Hoek van Dijke

-

Oneven

Overzicht voor ronde 26, gespeeld op 23 april 2007

Wit

Zwart

Uitslag

Borgt, van der

-

Meulblok

0-1

Noppen, van

-

Sorber

-

Hagenaars

-

Koeveringe, van

1-0

Hoek van Dijke

-

Zweedijk

0-1

Capello

-

Blok

1-0

Oosterlee

-

Externe wedstrijd

1-0

Meijaard

-

Externe wedstrijd

-

Schoonakker

-

Externe wedstrijd

0-1

Goedegebuure

-

Externe wedstrijd

0-1

Poleij

-

Externe wedstrijd

-

Pruis

-

Externe wedstrijd

1-0

Karelse

-

Oneven

Overzicht voor ronde 27, gespeeld op 7 mei 2007

Wit

Zwart

Uitslag

Meulblok

-

Hagenaars

0-1

Sorber

-

Borgt, van der

0-1

Hoek van Dijke

-

Besseling

0-1 R

Pree, de

-

Zweedijk

0-1

Boone

-

Capello

0-1

Schipper, de

-

Leendertse

0-1

Poleij

-

Pruis

1-0

Koeveringe, van

-

Blok

1-0

Overzicht voor ronde 28, gespeeld op 14 mei 2007

Wit

Zwart

Uitslag

Hagenaars

-

Zweedijk

1-0

Burger

-

Capello

1-0

Besseling

-

Pree, de

0-1

Schoonakker

-

Poleij

-

Pruis

-

Koeveringe, van

1-0

Karelse

-

Schipper, de

0-1

Blok

-

Goedegebuure

0-1